Od pondelka
s vlastným tímom

Matej, 28

Riaditeľ obchodného tímu,
Bratislava

Martina, 32

Oblastná riaditeľka,
Dolný Kubín

Laco, 32

Manažér obchodnej skupiny,
Prešov

Adriana, 46

Manažérka obchodnej skupiny,
Trnava

Je čas
posunúť sa
ďalej

Máš v hlave nápady, ako realizovať obchodnú stratégiu? Chceš uplatniť svoje manažérske schopnosti a riadiť tím ľudí, ktorý si zostavíš podľa vlastných predstáv? Poď k nám a zúroč svoje líderské zručnosti. Od nás dostaneš plnú podporu, motiváciu a hotový ekosystém produktov. Pozri sa, ako sa tejto úlohy zhostili iní manažéri a manažérky obchodných tímov v Generali.

Matej, 28

Riaditeľ obchodného tímu,
Bratislava

Môj manažérsky recept:

Jasná stratégia, transparentnosť a nekonvenčné myslenie

Čítaj viac

Adriana, 46

Manažérka obchodnej skupiny, Trnava

Môj manažérsky recept:

Úprimná empatia, jasné ciele a pozitívna motivácia

Čítaj viac

Ladislav, 32

Manažér obchodnej skupiny,
Prešov

Môj manažérsky recept:

Priateľské vzťahy, ale maximálna dôslednosť

Čítaj viac

Martina, 32

Oblastná riaditeľka,
Dolný Kubín

Môj manažérsky recept:

Individuálny a ľudský prístup

Čítaj viac

Otestuj si svoje
manažérske
zručnosti

Otestuj si svoj štýl vedenia a motivácie vlastného tímu v našom manažérskom kvíze, ktorý ti nezaberie viac ako 5 minút. Nie sú v ňom žiadne „nesprávne” odpovede. Ide o to dozvedieť sa viac o sebe a zistiť, aký profil lídra najlepšie zodpovedá tvojej osobnosti.

Spustiť kvíz

O čom je práca manažéra či manažérky
obchodného tímu v Generali?

Realizácia vlastnej
obchodnej stratégie

Podpora a motivácia
vlastného tímu

Vlastný kariérny
manažérsky rast

Náplň
práce

Zloženie a vedenie vlastného
obchodného tímu

Vyhľadávanie obchodných
príležitostí

Celofiremné projekty

Čo ti v Generali ponúkame?

Vlastná obchodná stratégia

Tím podľa
vlastného výberu

Viaceré zdroje
príjmu

Kariérny rast
a osobný rozvoj

Digitálne portfólio
21. storočia

Komplexná
podpora centrály

Vlastná obchodná stratégia

Poskytneme ti priestor a podporu na realizáciu tvojej vlastnej obchodnej stratégie, taktiky na tvorbu leadov a realizáciu vlastných biznisových nápadov. Ako vzor a inšpiráciu ti radi odprezentujeme našu firemnú Generali stratégiu, ktorej základom je byť pre našich klientov a spolupracovníkov celoživotným partnerom.

Nastavenie stratégie
 • Dáme ti priestor a podporu pri nastavení vlastnej obchodnej stratégie, vízie a misie. Pomôžeme ti pri tvorbe vlastnej stratégie potrebným vzdelávaním a podporou pri jej realizácii v teréne.
Obchodné príležitosti
 • Maj vlastný štýl generovania a získavania leadov či zúročenia skúseností a kontaktov. Špičkoví odborníci ti dodajú kvalitné leady, s ktorými budú môcť tvoji obchodníci pracovať počas celej doby ich adaptácie u nás v Generali. Naučíme ťa vytvárať vlastné kampane na podporu a rozvoj biznisových príležitostí.
Tímová spolupráca
 • Vlastný štýl vedenia obchodného tímu, motivácie či odovzdávania spätnej väzby využiješ v praxi. Máš príležitosť implementovať vlastné získané skúsenosti do práce so svojím vlastným tímom. Skúsení kolegovia manažéri ti pomôžu pri rozbehu tvojej manažérskej kariéry.

Tím podľa vlastného výberu

Buď lídrom vlastného tímu obchodníkov a obchodníčok. Vyberaj si spomedzi ľudí, ktorí najviac vyhovujú tvojej predstave a biznisovej stratégii. Aj tvoji obchodníci ti pomôžu dopĺňať tvoj tím o ľudí, s ktorými chcú spolupracovať. Spoločne si vyberáte kolegov a budujete tím. Nástroje na vybudovanie špičkového tímu ti radi poskytneme.

Nábor a adaptácia členov tímu
 • Máš voľnosť vo výbere členov tímu a systematickú podporu pri ich adaptácii. Na základe našich dlhoročných skúseností a skúseností úspešných kolegov ti radi poradíme a pomôžeme či už so zdrojmi, ale aj samotnou realizáciou náborových stretnutí. Budovanie tímu je jedným zo základných pilierov našich manažérskych školení a tréningov. Popritom máš podporu svojho šéfa, ktorého najvyššou prioritou je nábor a adaptácia nováčikov.
Motivačné nástroje
 • Môžeš využívať celé spektrum finančných aj nefinančných motivačných nástrojov pre svojich ľudí. Množstvo centrálnych, ale aj lokálnych súťaží ti pomôže pri motivácii tvojich obchodníkov. Ako manažér máš k dispozícii špičkové analytické nástroje a denne aktualizované dáta potrebné na riadenie biznisu. Náš kariérny a benefitný systém patrí medzi TOP na trhu a neustále pracujeme na jeho vylepšovaní.
Rozvoj zručností
 • Obchodnícke kurzy, prednášky, lokálne workshopy a online vzdelávanie obchodníkov zadarmo – to je u nás bežný štandard, a nie len fráza. U našich spolupracovníkov podporujeme celoživotné vzdelávanie so zameraním sa na 360° poradenstvo a komplexnosť ponuky. Náš moderný systém vzdelávania je pravidelne aktualizovaný a jeho nastavenia pokrývajú celé spektrum vzdelávacích potrieb, ako sú legislatívne požiadavky, produktové a procesné vedomosti a rozvoj obchodných a manažérskych zručností.
Lokálny tímový imidž
 • Môžeš získať podporu centrály pri podujatiach či aktivitách pod značkou Generali či Generali Balans vo svojom regióne. Podporíme ťa pri financovaní a organizácii lokálnych eventov organizovaných v regióne, v ktorom pôsobíš. Ak sa rozhodneš vstúpiť do nového regiónu, pomôžeme ti s vybudovaním vlastnej pobočky a s rozbehom biznisu.

Viaceré zdroje príjmu

Viac zdrojov príjmu je základným stavebným kameňom manažérskej práce u nás. Odmeňujeme úspešných a úspech neobmedzujeme žiadnym príjmovým stropom.

Mesačný fixný príjem
 • Od 1000 do 2500 € podľa individuálneho profilu a skúseností.
Mesačná produkčná odmena
 • Percento z produkcie vlastného obchodného tímu.
Tímová kvartálna odmena
 • Od 400 do 1000 € pre manažéra aj tím za dosiahnutie stanovených cieľov.
Personálna odmena za úspešný nábor
 • 1000 € za úspešný nábor a adaptáciu každého nového člena tímu.
Provízie za vlastný predaj
 • Provízie z predaja produktov, ak sa manažér rozhodne aj sám predávať.

Samozrejme, viaceré zdroje príjmu získajú aj tvoji tímoví hráči – obchodníci. Informácie o skladbe príjmov tvojich budúcich obchodníkov ti radi poskytneme osobne.

Kariérny rast a osobný rozvoj

Máme vlastný komplexný systém online aj offline vzdelávania zameraného na rozvoj manažérskych zručností. Počas aplikačných dní ti pomôžeme so zapracovaním získaných vedomostí do praxe. Podpora skúsených kolegov pri práci v teréne je u nás samozrejmosťou. Ponúkame ti tiež prehľadný a predvídateľný kariérny rast. Svoju kariéru máš vo vlastných rukách.

Manažérska akadémia
 • Môžeš využívať systematický rozvoj zručností a schopností na špecializovaných manažérskych kurzoch. Pravidelne vyhodnocujeme úspešnosť manažérskeho vzdelávania a dopĺňame potrebné zručnosti a schopnosti potrebnou dávkou vzdelávacích aktivít. Aj ty sám nás môžeš inšpirovať pri tvorbe a nastavení tvojho manažérskeho rozvoja.
Osobný plán rozvoja schopností
 • Individualizovaný plán vzdelávania vytvoríme podľa tvojich vlastných potrieb. Zabezpečíme ti rozvoj v oblastiach, ktoré sú potrebné pre tvoj úspech. Taktiež máš možnosť kreovať svoje rozvojové potreby pri práci v teréne pri nábore a adaptácii svojich spolupracovníkov. Radi ťa podporíme a pomôžeme v oblastiach, ktoré ty sám identifikuješ ako kľúčové.
4 úrovne manažérskych pozícií

U nás vieš dopredu, kam a najmä ako sa môžeš kariérne posunúť. Máme 4 kariérne stupne

 • 4.

  oblastný riaditeľ

 • 3.

  riaditeľ obchodného tímu

 • 2.

  manažér obchodnej skupiny

 • 1.

  team leader (alebo aj manažér obchodných tímov)

Digitálne portfólio 21. storočia

Práca v Generali je prácou v digitálnej spoločnosti, ktorá všetky procesy vníma cez optiku digitalizácie a automatizácie. Digitalizujeme rutinu a vytvárame priestor pre nápady a inovácie. Patríme medzi lídrov v oblasti využívania moderných digitálnych technológií. Hlavnými atribútmi stratégie Generali je plná podpora inovácií a digitálnej transformácie.

Produktový ekosystém
 • Poskytujeme komplexnú podporu ku každému produktu od leadu cez analytiku až po klientsky servis. Týka sa to jednak všetkých produktových oblastí v rámci poistenia, ale aj viacerých ďalších produktov z oblasti finančného sektora.
Digitálne nástroje
 • Súbor moderných online aj offline nástrojov na podporu obchodnej stratégie a vedenia tímu je u nás samozrejmosťou. Vďaka technológiám a novým digitálnym nástrojom sa posunieme od ponuky ochrany na ponuku, ktorá kombinuje ochranu, prevenciu, asistenčné služby a servis a bude navyše prispôsobená individuálnym potrebám klientov.
Súťažné výzvy
 • Organizujeme špeciálne výzvy, súťaže a firemné projekty s cieľovou odmenou pre manažéra aj celý tím. Súťaživosť vnímame ako dôležitý aspekt motivácie našich ľudí. Tieto výzvy začínajú u manažérov a pokračujú naprieč všetkými úrovňami našej obchodnej služby. Znamená to, že u nás môže vyhrať každý, kto naozaj chce a pracuje pravidelne na dosahovaní cieľov a výziev.
Zvýhodnené ponuky
 • U nás je samozrejmosťou poskytovanie zvýhodnených a zľavnených poistných produktov pre manažérov a ich blízkych. Taktiež od našich biznisových partnerov je pre našich spolupracovníkov pripravená široká škála výhod a zliav.

Komplexná podpora z centrály

Každá fáza manažérskej práce má svoj špecifický systém podpory. Mimo etablovaných systémov podpory sme však vždy pripravení poskytnúť aj individualizovanú podporu. Vedenie internej siete, ale aj oddelenie podpory obchodu sú k dispozícii všetkým obchodníkom a manažérom a vždy radi podporia, pomôžu a nasmerujú.

Vlastná kancelária
 • Môžeš si otvoriť vlastnú manažérsku kanceláriu financovanú centrálou. Pomôžeme ti pri diagnostikovaní správnej lokality a tiež s marketingovým označením a zariadením v zmysle korporátnej stratégie. Spoločne pripravíme eventy na zviditeľnenie tvojej kancelárie. Značka Generali patrí medzi TOP 100 značiek sveta a ty máš príležitosť stať sa jej súčasťou.
Flexibilita
 • Obrovským benefitom tejto práce je flexibilita. Máš možnosť nastaviť si vlastný systém práce a spôsob vedenia a motivácie tímu. Môžeš naplno využiť svoje skúsenosti a potenciál pre rozvoj svojho podnikania pod značkou Generali. Flexibilita znamená pre teba tiež možnosť plánovať svoje pracovné aj súkromné aktivity tak, aby si si dokázal zladiť svoj súkromný život s profesionálnou kariérou.
Nepretržitá podpora
 • Dynamické prostredie, silné zázemie a systém manažérskej podpory a konzultácií je niečo, na čom si skutočného zakladáme a stále vylepšujeme na základe reálneho feedbacku od našich ľudí. Celé vedenie spoločnosti spolu s podpornými tímami sú pripravené nepretržite podporovať teba a tvojich obchodníkov. Máme všetci jeden spoločný cieľ: Stať sa celoživotným partnerom pre našich klientov.

Zisti, či ti práca manažéra obchodného tímu bude vyhovovať

Zaujala ťa možnosť viesť vlastný tím a všetky benefity, čo s tým súvisia? Nechaj nám kontakt. Dohodneme si stretnutie, na ktorom ti radi povieme všetko, čo ťa o kariére manažéra zaujíma.

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné