Úprimná empatia,

jasne nastavené ciele

a pozitívna motivácia

Snažím sa každého zo svojich ľudí skutočne aktívne vypočuť a vždy byť celému tímu nablízku v prípade akýchkoľvek otázok. Nie je to pre mňa len fráza, ale každodenný a reálny záväzok. A presne v tom spočíva zdravý základ dobrej a úspešnej manažérskej práce.

Okrem domovskej Trnavy pôsobím aj v Senici a Skalici. Vediem tím obchodných konzultantov, v ktorom mám aktuálne 11 kolegýň a kolegov s vekovým priemerom 37 rokov. Väčšina z nich pochádza z obchodného a finančného prostredia.

Môj tím

S členmi svojho tímu som v denno-dennom kontakte, či už osobne, alebo telefonicky. S celým tímom sa stretávam raz mesačne na spoločnej porade. S každým členom tímu samostatne raz až dvakrát týždenne v Senici alebo Trnave. S nováčikmi podľa potreby aj častejšie. Na stretnutiach, často nad obedom, preberáme v prvom rade prácu, produkciu, zhodnotíme aktuálnu situáciu a manažujeme tímové výsledky. Vždy si však vyhradím priestor aj na motiváciu členov svojho tímu.

Pozitívne motivujem povzbudením, stanovením nových výziev a jasného načasovania posunu v kariére. Svoj tím rada motivujem aj poradami na netradičných miestach.

Negatívnu spätnú väzbu komunikujem s pochopením, vždy sa snažím spomenúť si aj na vlastné chyby a ich následné riešenia. Jedným dychom preto vždy doplním aj ďalšie konkrétne pozitívne nasmerovanie čerpajúc z vlastných skúseností. Dôležité pre mňa ako manažérku tímu je aj prísť na dôvody a zistiť, prečo sa niečo nepodarilo.

Neverím na šablónovité riešenia a už vôbec nie pri práci s ľuďmi. Správnu motiváciu preto vždy nastavujem individuálne podľa konkrétnej osobnosti obchodníka či obchodníčky. Je to prácne, ale v konečnom dôsledku mimoriadne efektívne.

Pravidelne spolu zdokonaľujeme zručnosti nášho tímu. Rozoberáme poistné prípady, produktové novinky, učíme sa efektívnejšie zisťovať a analyzovať potreby klienta. Popri tom však nezabúdam poprihlasovať členov tímu aj na potrebné školenia. Tie sú určené najmä na rozvoj ich obchodníckych zručností a prehlbovanie znalostí o produktoch. Široké možnosti vzdelávania, ktoré má pre manažérov Generali, využívam rada aj ja.

Pre niekoho je to možno bezvýznamné, ale ja sa snažím nezabúdať na narodeniny či meniny a vždy darovať aspoň symbolickú maličkosť s venovaním. Nechýbajú, samozrejme, aj pravidelné teambuildingy. Na tých môžeme všetci trochu vypnúť od práce a cítiť sa spolu dobre ako ľudia s bežnými starosťami a radosťami a nielen ako kolegyne a kolegovia.

Pri výbere nových ľudí do môjho tímu dám väčšinou na konkrétne odporúčania bývalých kolegov z bankového či realitného prostredia.

Nových spolupracovníkov do obchodného tímu si vyberám aj na základe spoluprác s partnermi z iných finančných spoločností. Často sú to podnikatelia či živnostníci so špecializáciou na predaj rôznych produktov. Generali mi dáva absolútnu voľnosť pri výbere členov môjho tímu. To považujem pre úspech môjho riadenia za kľúčové.

Môj štýl

Na ľuďoch si vážim dôslednosť, ochotu pomôcť klientom, slušnosť a férovosť. Oceňujem tiež komunikačné a prezentačné, ale aj technické zručnosti a analytické myslenie. Pre našu prácu je dôležitá aj prispôsobivosť, nekonfliktnosť a chuť sa učiť. Ťažko však znášam urážlivosť, neprispôsobivosť a sebeckosť. Vyslovene tiež nemám rada nepeknú prefíkanosť, ignorovanie pravidiel či večný negativizmus.

Môj štýl vedenia má jasné pravidlá spolupráce, ktoré všetci spoločne dodržiavame. Kľúčový je primeraný priateľský prístup, ale zároveň vzájomný rešpekt. Vždy jasne a zrozumiteľne nastavím všetky podmienky spolupráce a vzájomné očakávania. Ku kolegom pristupujem ako k partnerom, s ktorými máme spoločný záujem a mentálne nastavenie na výkon. Dávam im samostatnosť, ale vyžadujem zodpovednosť.

Snažím sa byť dobrým príkladom. Starostlivo dodržujem všetky podmienky a pravidlá spolupráce, na ktorých sme sa dohodli a snažím sa byť členkám aj členom svojho tímu dobrou sprievodkyňou na ceste k posunu v ich vlastnej kariére.

Dobre poznať hodnoty, motiváciu, ciele, ale aj sny a záľuby kolegov a kolegýň pokladám za kľúčové. Rovnako však schopnosť podať pomocnú ruku nováčikom aj skúseným. Takúto kultúru pestujem aj vnútri tímu.

Najväčšou výzvou a zároveň satisfakciou pre mňa ako manažérku je vidieť posun v osobnostiach a kvalite obchodníkov. Vtedy si naplno uvedomujem, že ma moja práca napĺňa a že to, o čo sa dlhodobo snažím, má význam.

Moju manažérsku prácu zásadne spríjemňuje aj fakt, že ako tím je pre nás ľahké byť hrdí na značku, pre ktorú pracujeme. Portfólio produktov, ktoré ponúkame, aj pracovné nástroje, ktoré využívame, plne zodpovedajú dnešnej digitálnej dobe.

Moje ja

Do Generali ma priviedli moje predchádzajúce skúsenosti v oblasti financií a túžba pracovať samostatne a mať dostatočnú autonómiu pri práci s vlastným tímom.

Za najväčší benefit práce manažérky tímu obchodných konzultantov som vždy považovala možnosť samostatne sa rozhodovať a najmä využívať vlastné schopnosti a obchodnícku kreativitu. Generali ma v tomto od začiatku naplno podporuje. Vo firme cítim úprimný záujem o ľudí, dôraz na kvalitu a progres. Viem, že ak budem potrebovať podporu od centrály, vypočujú ma a podajú mi pomocnú ruku.

Za svoje silné stránky pokladám schopnosť budovania tímu, motivácie a zároveň vytvorenia atmosféry súdržnosti a vzájomnej podpory. To je najlepšou živnou pôdou na rozvoj silných stránok ľudí. Je plne v mojich rukách nastaviť komunikáciu, vzťahy a výkon v tíme podľa vlastnej obchodnej stratégie.

Mojou slabšou stránkou je napríklad prehnaná zodpovednosť za iných, tvrdohlavá snaha chcieť všetko stihnúť, prílišná zanietenosť a z toho vyplývajúca chuť pomáhať niekedy aj tam, kde to netreba. Potrebujem sa tiež naučiť lepšie oddeliť prácu od súkromia a získať ani nie viac času ako odhodlania na svoje koníčky.

Za výzvu vo svojej práci považujem udržanie stability tímu a zodpovednosť za niekoľko vecí súčasne. Najväčšou odmenou je pre mňa spokojný klient a obchodníci, ktorí robia pokroky a posúvajú sa nielen ako profesionáli, ale aj ako ľudia. S dobre odvedenou manažérskou prácou sa, prirodzene, rozširujú aj možnosti môjho vlastného kariérneho rastu. Generali má systém štyroch úrovní manažérskych pozícií, ale aj mnohé zaujímavé firemné projekty, ktorých sa môžem zúčastňovať.

Najväčšou motiváciou je pre mňa však pocit užitočnosti umocnený dôverou nadriadených. Poteším ma aj pochvala, keďže väčšinou som to ja ako tímlíderka, kto chváli. Z času na čas mi preto dobre padne, keď pochvália aj mňa, samozrejme, ak je to zaslúžené. Mám rada aj svoju finančnú nezávislosť a viacero zdrojov príjmu, ktoré sú s touto prácou, ak si ju človek zastáva dobre, prirodzene spojené.

Keď potrebujem radu, obraciam sa na skúsenejších kolegov a kolegyne a odpovede hľadám často v odbornej, ale aj motivačnej literatúre.

Keď nemyslím na prácu, veľmi rada plávam a snažím sa čoraz intenzívnejšie venovať aj pravidelnému rannému cvičeniu. Za výbornú psychohygienu považujem aj spoločenské tance. Predstava dokonalého relaxu sa u mňa spája s dobrou knihou, ideálne takou, od ktorej sa nedá odtrhnúť, kým sa neprelúska celá, ale aj s prírodou a pohybom na čerstvom vzduchu.

Popri práci som sa rozhodla študovať na Paneurópskej vysokej škole, odbor ekonomika a manažment podniku. Nejde mi však o získanie titulu, to je pre mňa nepodstatné. Študujem najmä kvôli osobnému rozvoju a musím sa priznať, že štúdium mi dáva aj možnosť odtrhnúť sa myšlienkami od práce, kam mi často zablúdia.

Toto všetko by však nebolo možné, ak by ma nepodporovala moja rodina. Aj preto mám svoju prácu naozaj rada a myslím, že je to vidieť aj na výsledkoch môjho tímu.

Zisti, či ti práca manažéra obchodného tímu bude vyhovovať

Zaujala ťa možnosť viesť vlastný tím a všetky benefity, čo s tým súvisia? Nechaj nám kontakt. Dohodneme si stretnutie, na ktorom ti radi povieme všetko, čo ťa o kariére manažéra zaujíma.

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné