Priateľské vzťahy,

ale maximálna

dôslednosť

Svoje sľuby svedomito dodržiavam. To vyžadujem aj od svojho tímu. Vediem ho štýlom dialógu, ale strategické rozhodnutia sú na mne. Voľnosť je dôležitá pre radosť z práce, pravidlá však zase pre jej výkon.

Pôsobím v Prešove, kde aj žijem spolu so svojou manželkou. Počas môjho predchádzajúceho pôsobenia som nabral ako manažér obchodného tímu pomerne bohaté skúsenosti. Do Generali som prešiel kvôli výhodnejším podmienkam a celkovo flexibilnejšej a dôslednejšej podpore manažérov zo strany centrály.

V predchádzajúcom zamestnaní som bol veľmi nespokojný. Necítil som dostatočný priestor na sebarealizáciu a moji obchodníci a obchodníčky boli z novej obchodnej politiky deprimovaní. Cítil som, že potrebujem zmenu.

Môj tím

Môj aktuálny tím tvorí 11 žien vo veku od 24 do 45 rokov. Skoro všetky obchodníčky v mojom tíme majú už predchádzajúce skúsenosti ako obchodníčky u konkurencie. Zopár sa ich k nám však pridalo aj po materskej dovolenke.

Komunikácia je v mojom tíme veľmi dôležitá. Uprednostňujem predovšetkým osobné stretnutia. Operatívne však, samozrejme, komunikujeme aj telefonicky alebo cez Facebook. S väčšinou obchodníčok sa ako manažér stretávam skoro každý deň, ale väčšie tímové porady mávame všetci spolu približne raz za dva týždne.

Veľmi dobre poznám všetkých v mojom tíme, nakoľko sme prakticky v dennom kontakte. Každý polrok si doprajeme aj spoločný teambuilding. Všetkým nám vždy prospeje a nabije nás novou energiou.

Minimálne jedenkrát za týždeň sa stretnem s každou členkou tímu aj samostatne. Zhodnotíme aktuálny stav a dám jej k práci spätnú väzbu. Poviem, čo funguje výborne a čo zase menej. Nezostanem však len pri suchej konštatácii, kde pridať, vždy sa snažím čo najkonkrétnejšie vysvetliť aj ako.

To, ako tím funguje ako celok, záleží na mojej obchodnej stratégii.

To sú situácie, keď je efektívne odovzdať spätnú väzbu pokojne a osobne len po línii manažér – obchodník. Niekedy je však vhodné, čo sa týka pozitívnej spätnej väzby, komunikovať ju aj verejne pred celým tímom. Takáto pochvala je totiž často veľmi motivujúca.

Pozitívnu atmosféru vytvára aj to, že nezabúdam na menšie či väčšie sviatky alebo dôležité udalosti v živote členiek svojho tímu. Vhodný darček, kvety či niečo sladké dobre padne však aj bez špeciálnej príležitosti.

Neexistuje univerzálny recept, je to vždy individuálne. Považujem však za kľúčové, že v Generali mám plnú kontrolu a slobodu pri výbere svojho obchodného tímu. Nemôžem sa na nič vyhovárať, keďže som sám sebe pánom.

Môj štýl

Dodržiavanie určitých pravidiel je dôležité, ale vždy beriem do úvahy aj kontext a rozumiem, ak sa niekedy stane aj chyba. Svojmu tímu sa snažím odovzdať maximálnu morálnu podporu. To nám veľmi pomáha, aby sme sa spolu ako tím cítili komfortne.

Mojím základným pravidlom je, že to, čo poviem, vždy platí. Všetci sa tak na mňa môžu spoľahnúť. Som presvedčený, že je to jedným z hlavných dôvodov, prečo máme medzi sebou v tíme priateľské vzťahy. Prekážky sa tak prekonávajú oveľa jednoduchšie.

Som známy tým, že si potrpím na dôslednosť.

Netolerujem povrchné a nedôsledné spracovanie požiadavky klienta. To je alfou aj omegou nášho biznisu, preto tomuto aspektu dávam takú váhu a dôležitosť. Navyše sa nám v tejto súvislosti dostáva dostatočnej technologickej podpory od centrály.

Pracujeme so špičkovým finančným softvérom a nástrojmi, bola by preto škoda, aby sme sklamali klientovu dôveru zbytočnou nedôslednosťou, ktorej vieme predísť.

To je aj dôvodom, prečo si zakladám na pravidelnom vzdelávaní a zdokonaľovaní zručností členov svojho tímu. Teoretický základ potom dopĺňame spoločnou prácou na rozvoji obchodných zručností, ktoré pravidelne v tíme nacvičujeme.

Bohaté možnosti ďalšieho manažérskeho vzdelávania v Generali využívam aj ja sám. Byť manažérom znamená byť zvedavý a aktívne získavať nové informácie. Celoživotné vzdelávanie nie je povinnosť, ale metóda práce manažéra.

 

Snaha pomôcť a skutočný záujem o človeka je v Generali na prvom mieste, čo veľmi oceňujem. Preto prácu v Generali považujem za pozitívnu a inú v porovnaní s konkurenciou.

Na druhej strane, ako pri každej práci, aj pri tej našej vzniká stres. Stresové prostredie v tíme sa snažím u seba, ale aj vnútri tímu minimalizovať motiváciou k zdravému životnému štýlu, či už ide o viac pešej chôdze, alebo použitie bicykla namiesto auta.

Tento rok spolu plánujeme aj účasť na bežeckých podujatiach. Pomáha to nielen v pracovnej oblasti, ale aj v osobnom živote.

Moje ja

Ako každý človek, aj ja mám svoje slabšie stránky. Občas bývam impulzívny a netrpezlivý. Na druhej strane, nad jednotlivými pracovnými krokmi dokážem premýšľať s ohľadom na budúcnosť.

Rozumiem tiež ľuďom a svojmu tímu. Zvládam stres a nebojím sa ani situácií, ktoré vyžadujú krízový manažment. Snažím sa byť za každých okolností čo najviac objektívny a pri rozhodnutiach dávam prednosť logike, rozvahe a kontextu pred rýchlymi, ale neuváženými krokmi ovplyvnenými aktuálnou emóciou či situáciou.

Ak potrebujem radu, obraciam sa na regionálneho riaditeľa. Z manažérskeho pohľadu sa však riadim vlastným úsudkom a skúsenosťami.

Najväčším benefitom v mojej manažérskej práci je autonómia a flexibilita, s ktorou si môžem vystavať a riadiť vlastný tím. Páči sa mi možnosť nastaviť vlastnú stratégiu a pretaviť do nej samého seba. Generali mi pomáha v navigácii na tú správnu cestu.

Z môjho pohľadu je pri práci manažéra tímu obchodníkov či obchodníčok najnáročnejšie správne rozhodovanie a manažment času.

Čo sa týka motivácie a benefitov, ja sám oceňujem okrem viaczdrojového finančného ohodnotenia aj obyčajné pochvaly od mojich nadriadených aj podriadených, ktoré
človeku veľmi dobre padnú. Najmä, ak človek vie, že sú za ním výsledky, ktoré mu perspektívne otvárajú cestu aj k ďalšiemu kariérnemu postupu v Generali.

Som presvedčený, že aby som mohol byť dlhodobo efektívnym manažérom, medzi pracovným a osobným časom musí vládnuť harmónia. Môj voľný čas okrem rodiny rád venujem aj behu, plávaniu alebo obyčajnému relaxu pri dobrom filme.

Na začiatku mojej cesty v Generali som bol oslovený mojím aktuálnym regionálnym riaditeľom a dostal som možnosť podieľať sa na spoločnom cieli, ale aj výborné
podmienky pre mňa a mojich ľudí, aby sme cítili, že v Generali sme naozaj na tom správnom mieste.

A presne tak sa vo svojej práci cítim doteraz – ako ryba vo vode.

 

Zisti, či ti práca manažéra obchodného tímu bude vyhovovať

Zaujala ťa možnosť viesť vlastný tím a všetky benefity, čo s tým súvisia? Nechaj nám kontakt. Dohodneme si stretnutie, na ktorom ti radi povieme všetko, čo ťa o kariére manažéra zaujíma.

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné